Teaching Base

Jia Fei Hua Zi Teaching and Practice Base

jiafeihuazi-album82

Kunming No. 1 Faculty Kindergarten Chenggong Fenghua Campus

teaching

Kunming No. 1 Faculty Kindergarten Jiangdonglijing Campus

jiafei-teaching02

Kunming Wuhua No. 1 Faculty Kindergarten of Xingcheng

jiafei-teaching06

Kunming Daguanrongcheng Kindergarten

jiafei-teaching04

Kunming Liangyuan Kindergarten

jiafeizhongxin

Jiafei Art Training Center

jiaoxue01

No. 1 Faculty Kindergarten of Xingcheng

jiaoxue02

Kunming No. 1 Faculty Kindergarten Jiangdonglijing Campus

Leave a Reply

Your email address will not be published.